Η πληρωμή ήταν επιτυχής και η αγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης και δημοσίευσης