Πιο κάτω μπορείς να δεις τις διαθέσιμες επιλογές αγγελιών που παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα του ekimithin.com.

Ολοκληρώνοντας την καταχώρηση της αγγελίας, αυτή θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας εντός λίγων λεπτών.

Περιλαμβάνει: 

⦁    Συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία θανόντος και δημιουργία αγγελίας

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στην ιστοσελίδα ekimithin.com στην αντίστοιχη κατηγορία Κηδείες

⦁    Δυνατότητα αναδημοσίευσης (share) αγγελίας απευθείας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στη σελίδα του ekimithin.com στο Facebook

Περιλαμβάνει: 

⦁    Συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία θανόντος και δημιουργία αγγελίας

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στην ιστοσελίδα ekimithin.com στην αντίστοιχη κατηγορία Μνημόσυνα

⦁    Δυνατότητα αναδημοσίευσης (share) αγγελίας απευθείας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στη σελίδα του ekimithin.com στο Facebook

Περιλαμβάνει: 

⦁    Συμπλήρωση φόρμας με στοιχεία θανόντος και δημιουργία αγγελίας

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στην ιστοσελίδα ekimithin.com στην αντίστοιχη κατηγορία Κηδείες

⦁    Δυνατότητα αναδημοσίευσης (share) αγγελίας απευθείας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)

⦁    Ανάρτηση αγγελίας στη σελίδα του ekimithin.com στο Facebook

⦁    Στοχευμένη προώθηση αγγελίας στο Facebook (boosting), στην επαρχία πραγματοποίησης της κηδείας, για έως 2 ημέρες.